Opdrachten

Hieronder treft u enkele opdrachtgevers waarvoor in het verleden werkzaamheden zijn uitgevoerd.


Binnen Espria/GGZ Drenthe, zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd, op een gevarieerd applicatie landschap. Maatwerk-applicaties, en ‘Off the shelf’ producten draaien hier naast elkaar. Migratie van systemen, integratie binnen het bestaande landschap, en vorm geven aan introductie van nieuwe technologieën.


Op zowel projectmatige basis, als ‘in de lijn’, het voor GDF Suez Nederland uitvoeren van analyse, ontwerp en bouw van wijzigingen op een datawarehouse systeem, alsmede een real-time, ’24×7′ systeem, ter ondersteuning van de handel in en productie van energie. In breder verband, Release- en Change-management én team-lead, in woord en daad!


Coördinator van systeem en acceptatie testen van een Datawarehouse van Univé Verzekeringen, gebaseerd op Oracle 10gR2, mede door ontwikkeling van een geautomatiseerd batch-proces, waarbij SQL en PL/SQL scripts worden uitgevoerd, om de inhoud van de database te verifieren tegen de ontwerpen.


Functioneel zowel als technisch applicatiebeheer van een 3 tal systemen van T-Mobile Nederland, ten behoeve van o.a. Customer Relationshop Management.


Applicatiebeheer van een groep applicaties door middel van outsourcing, vanuit een klant naar Ordina. Aansturen van een beheerteam van 8 FTE’s.


Herstellen van fout-situaties, op ca. 150 miljoen records, in een datawarehouse van retailer Wehkamp, door middel van toepassing van geautomatiseerde cross-references, update-scripts, met voorzieningen voor roll-back, in geval van onverwachte problemen.


Applicatiebeheer ten behoeve van een telefonisch order-invoersysteem, alsmede een adviserende en uitvoerende rol binnen een groot, bedrijfsbreed, project in het kader van het ‘Jaar 2000’ probleem, binnen KPN Telecom.