image1 image2 image3 image1

over mij

Als jongen van 13 was het al helder: ik wilde iets met computers gaan doen. Na mijn middelbare school opleiding was de keuze dan ook snel gemaakt: HBO Informatica. Een praktijkgerichte, technische informatica studie, die goed aansloot bij de dagelijkse werkelijkheid.

Na deze opleiding  ben ik gestart, binnen het  ‘Jaar 2000’ project MillenniuM, van wat destijds PTT Telecom heette. Bij het latyere KPN Telecom heb ik voor het eerst de rol van applicatiebeheerder vervuld.

In het verlengde daarvan, volgde een "in-sourcings"-opdracht. waar op verzoek van T-Mobile een 10-tal applicaties in beheer werden genomen. Het opzetten van de beheer organisatie, wijzigingsverzoeken uitwerken en implementeren op zowel functioneel en technisch vlak alsmede team-leiding.

Er volgden verschillende langdurige trajecten, waaronder testen en implementeren van een Corporate Datawarehouse,  en o.a. als projectleider bij de startup en eerste implementaties van een mobiele toepassing waardoor gebruikers in staat worden gesteld via hun mobiele telefoon producten te bestellen, én af te rekenen.

Bijzonder leerzaam was een inzet bij GDF Suez Energie Nederland,voor het beheren van een 24x7business critical applicatie, alsmede een datawarehouse.

Zo blijkt, dat er gaat telkens meer schuil gaat, achter zaken die wij in het dagelijkse leven als zo vanzelfsprekend beschouwen!

Inmiddels heb ik zo diverse rollen bekleed, waaronder applicatiespecialist, team- en projectleider en Changemanager/Releasecoördinator, maar telkens met minimaal één voet in de techniek!

Deze ervaringen stellen mij in staat om me snel in complexe materie in te leven. Ik ben een all-rounder, meer dan een uitgesproken specialist, alhoewel ik op het vlak van SQL, PL/SQL en Oracle databases de meeste kennis bezit. Dit loopt dan ook als een rode draad door mijn opdrachten.

Ik ben klantgericht en kan goed werken onder (tijds-)druk. Ik heb in ruime mate ervaring opgedaan met de technische kant van het ontwikkelen van informatiesystemen, alsmede het beheren van deze systemen zowel bij de klant, als intern, op zowel technisch als functioneel vlak. Dit heeft ertoe geleid dat ook bij het aansturen van teams, ik mij goed kan inleven in de dagelijkse praktijk, alsmede hierbij toepasselijke adviezen kan geven en onderbouwde beslissingen kan nemen.

 

In mijn vrije tijd kook ik graag, doe ik aan hardlopen, GeoCaching en kijk ik bijzonder graag film. Daarnaast klus ik aan ons huis, en maak ik zoveel mogelijk tijd vrij voor mijn vrouw en 2 kinderen.